แหล่งจ่ายไฟ DC แบบโปรแกรมค่าได้ (Programmable DC Power Supply)


 • AN510-Series.png
  เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมได้ 5kW - 15kW Programmable DC Power Supply AN51005/51010/51015 series รายละเอียดทั่วไป: Ainuo AN510 (F) ชุดโปรแกรมเพาเวอร์ซัพพลายกระแสตรง เป็นผลิตภั...

 • TPM-3000.png
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบโปรแกรมได้ 2 in 1 Programmable DC Power Supply TPM-3003/3005 รายละเอียดทั่วไป: TPM3000 เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC โปรแกรมแบบ 2 in 1 ซึ่งเอาท์พุท 1 เอาท์ุพทแต่เลื...

 • TPM-3000.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียวแบบโปรแกรมค่าได้ Single output Programmable DC Power Supply TPM-3000E series รายละเอียดทั่วไป: TPM-3000E series เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC โปรแกรมwแบบเอาท์พุทเด...

 • TPW-Series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบโปรแกรมค่าได้ Programmable DC Power Supply TPW-series รายละเอียดทั่วไป: ความแม่นยำและค่าความละเอียดในการแสดงผลสูง ความแม่นยำสูง ค่าความละเอียดในการอ่านสูง การใช...

 • TP-D 7kW Series.png
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบโปรแกรม ขนาด 7,000-15,000วัตต์ Programmable Switching DC Power Supply TP-D Series (7kW - 25kW) รายละเอียดทั่วไป: ชุด PPM เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีความแม่น...

 • PPW-6010.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซี แบบโปรแกรมค่าได้ Programmable DC Power Supply PPW series (300W ถึง 900W) รายละเอียดทั่วไป: เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมค่าที่มีความแม่นยำสูงแบบเอาท์พุทเดียว ม...

 • PPS-Series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีแแบบโปรแกรมค่าได้ Programmable Switching DC Power Supply with TFT LCD display PPS series รายละเอียดทั่วไป: เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมค่าที่มีความแม่นยำสูงแบ...

 • PPA400-80.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีแแบบโปรแกรมค่าได้ ขนาด 400 วัตต์ 850วัตต์ และ 1500วัตต์ 400W, 850W, 1500W Programmable Switching DC Power Supply PPA400-seriesPPA850-seriesPPA1500-series รายละเอียด...

 • PCL-Series.png
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบโปรแกรม ขนาด 1200/2400 วัตต์ 1200/2400Watt Programmable DC Power Supply PCL-1200/2400 series รายละเอียดทั่วไป: แหล่งจ่ายไฟ ตระกูล PCL-1200/2400 เป็นแบบสว...

 • TP-D Series.png
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบโปรแกรม ขนาด 0-25,000วัตต์ 0-7000W Programmable DC Power Supply TP-D Series (0 to 25kW) รายละเอียดทั่วไป: TP-D เป็นแหล่งจ่ายไฟกำลังสูงสลับเป็นแหล่งจ่ายไฟ...

 • TP-D 7kW Series.png
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบโปรแกรม ขนาด 7,000-15,000วัตต์ 7kW - 25kW Programmable Switching DC Power Supply TP-D Series (7kW - 25kW) รายละเอียดทั่วไป: TP-D เป็นแหล่งจ่ายไฟกำลังสูงส...

 • TH6300 series.png
  แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบโปรแกรมค่าได้ Programmable Digital DC Power Supply TH6300-series(TH6301 / TH6302 /รายละเอียดทั่วไป: แรงดันเอาท์พุท ตั้งแต่ 0-60 โวล์ท กระแสเอาท์พุท ตั้งแต่ 0-25 ...
Visitors: 97,140