แหล่งจ่ายไฟ DC แบบ 4 เอาท์พุท (Quad Output DC Power Supply)


  • TP-4303N.jpg
    แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 4 เอาท์พุท Quardruple Output Linear DC Power Supply TP-4000 series รายละเอียดทั่วไป : มี 2 เอาท์พุทหลัก จ่ายแรงดัน 0~30V และอีก 2 ช่องเอาท์พุทรอง จ่ายแ...
Visitors: 109,450