แฟล่งจ่ายไฟ DC แบบ 3 เอาท์พุท (Triple Output DC Power Supply)


  • TP2000.jpg
    เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบหลายเอาท์พุท Triple-output DC Power Supply TP2000/TP2000W Series รายละเอียดทั่วไป: TP2000 และ TP2000TK Seires เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบเชิงเส้น มีช่องเอาท์...

  • TP3300.jpg
    เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมได้หลายเอาท์พุท Multi-Output Programmable DC Power Supply TP3300-Series รายละเอียดทั่วไป: TP3300-Series เป็นเครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมได้ มีน้ำ...

  • m10-tss3606.JPG
    เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบ 3 เอาท์พุท Triple Output Switching DC Power supply M10-TSS3606 รายละเอียดทั่วไป: เลือกเอาท์พุท CH1 & CH2 ได้ เอาท์พุท CH3 ปรับค่า 0.1 ถึง 5V เอาท์พุท...
Visitors: 69,040