เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น (Thermohygometer)

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

Thermohygrometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ คือเครื่องมือวัดปริมาณของระดับความร้อนหรือความเย็น เครื่องมือวัดที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ ทำจากหลอดแก้วภายในบรรจุของเหลวประเภทปรอทหรือแอลกอฮอล์ โดยของเหลวภายในหลอดแก้วจะหดตัวเมื่อได้รับความเย็นและขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน บนหลอดแก้วจะมีสเกลสำหรับบอกระดับอุณหภูมิ เมื่อต้องการวัดให้จุ่มกระเปาะที่ปลายของหลอดแก้วให้สัมผัสกับวัตถุที่ต้องการวัด 
นอกจากเทอร์โมมิเตอร์แล้วยังมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิประเภทอื่นๆ เช่น เทอร์โมคัปเปิล, รังสีอินฟาเรด, เทอร์มิสเตอร์ ฯลฯ
หน่วยวัดอุณหภูมิที่ใช้กันโดยทั่วมีอยู่ 3 หน่วย
1. เซลเซียส หรือ Celsius (°C) กำหนดให้จุดศูนย์องศาสัมบูรณ์อยู่ที่ -273°C จุดเยือกแข็งอยู่ที่ 0°C และจุดเดือดอยู่ที่ 100°C องศา
2. ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ Fahrenheit (°F ) กำหนดให้จุดศูนย์องศาสัมบูรณ์อยู่ที่ -459.67°F  จุดเยือกแข็งอยู่ที่ 32°F  และจุดเดือดอยู่ที่ 212°F 
3. เคลวิน หรือ Kelvin (K) กำหนดให้จุดศูนย์องศาสัมบูรณ์อยู่ที่ 0K จุดเยือกแข็งอยู่ที่ 273K และจุดเดือดอยู่ที่ 373K
มีวิธีการมากมายถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดอุณหภูมิ ส่วนมากจะเป็นการวัดคุณลักษณะทางกายภาพของวัสดุที่แปรผันตามอุณหภูมิ ข้อควรระวังในการวัดอุณหภูมิคือการเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการวัด ในบางสถานการณ์ความร้อนจากเครื่องมือวัดเป็นสาเหตุทำให้ค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
Wind Chill 
Wind chill คือการรับรู้การลดลงของอุณหภูมิในอากาศโดยร่างกายของมนุษย์ ที่น้อยกว่าค่าอุณหภูมิที่แท้จริงที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ ปรากฏการณ์ Wind Chill เกิดได้จากการที่ลมพัดปะทะร่างกายของมนุษย์ แล้วทำให้รู้สึกว่าหนาวกว่าความเป็นจริง


 • MINI-TH.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ/ความชื้น/คาร์บอนไดออกไซด์ Temperature/Humidity/Carbon Dioxide Data Logger meter MINI-T (Temp) MINI-TH (Temp&RH) MINI-THCO2 (Temp, RH, CO2) รายละ...

 • N_310x180_TM-305U_TM-306U.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น Temperature/Humidity Datalogger TM-305U/306U รายละเอียดทั่วไป: สามารถส่งผ่านข้อมูลทางสาย USB ถึงคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ป้องกันน้ำ (IP65, ...

 • N_310x180_TM-182.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ Datalogger Temperature/Humidity (data Logger) TM182 รายละเอียดทั่วไป: แสดงผลอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมกัน เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น °C หรือ °F ฟังช...

 • N_310x180_TM-183P.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น Temperature/Humidity meter TM-183 TM-183P (data logger) รายละเอียดทั่วไป: แสดงผลอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมๆ กัน แสดงหน่วยการวัดเป็น °C หรือ °F. ฟังชั...

 • N_310x180_TM-184.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น แบบความเที่ยงตรงสูง Precision Temperature & Humidity with Datalogger TM-184 รายละเอียดทั่วไป: จอ LCD ขนาดใหญ่สำหรับการอ่านพร้อมกันของอุณหภูมิและคว...

 • N_310x180_TM-185_TM-185D.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบบันทึกค่าได้ Temperature and Humidity Datalogger TM-185/TM-185D (Data logger) รายละเอียดทั่วไป: สามารถวัดค่าสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งยังตั...

 • N_310x180_TM-185A.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบบันทึกค่าได้ Temperature and Humidity Datalogger TM-185A/187A (with Data logger) รายละเอียดทั่วไป: สามารถวัดค่าสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งยัง...

 • N_310x180_TM-730.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็ก Pocket Side Temperature & Humidity Meter TM-730 รายละเอียดทั่วไป: วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ wet bulb-dew point ใช้เซนเซอร์ตัวจับแบบคา...

 • TH-230A.JPG
  เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ Thermo-hygrometer TH-230A รายละเอียดทั่วไป: ย่านวัดอุณหภูมิ0°C ~ +50°C (+32°F ~ +120°F) ค่าความผิดพลาด :±1.0°C (±1.8°F) ค่าความละเอียดในการแสดงผล :0.1°C (0....

 • TH-330.JPG
  เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ Thermo-hygrometer TH-330 รายละเอียดทั่วไป: ย่านวัดอุณหภูมิ0°C~50°C (+32°F ~ +120°F) ค่าความผิดพลาด :±1.0°C (±1.8F) ค่าความละเอียดในการแสดงผล :0.1°C (0.1°F) ย...

 • N_310x180_testo 608H1_H2.png
  เทอร์โมโฮโกมิเตอร์ Thermohygrometer 608-H1 Thermohygrometer 608-H2 Alarm Thermohygrometer with LED รายละเอียดทั่วไป: วัดค่าความชื้น / dewpoint / อุณหภูมิ มีการคำนวณจุดน้ำค้าง (d...

 • N_310x180_testo 174H.png
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็กMini Temperature and Humidity data loggerTesto 174 Hรายละเอียดทั่วไป:เครื่อง testo 174 H ช่วยให้สามารถตรวจสอบสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิและความชื...

 • N_310x180_testo 175H1.png
  เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นTempertaure and Humidity data loggertesto 175 H1รายละเอียดทั่วไป:เครื่องบันทึกข้อมูล testo 175 H1 จะตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน...

 • N_310x180_testo Saveris 2-H1.png
  เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายWifi Data looger Temperature and Humidity probetesto Saveris 2 H1รายละเอียดทั่วไป: ระบบบันทึกข้อมูล testo Saveris 2 WiFi เป็นโซลูชันที่ใ...

 • N_310x180_testo 625.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ขนาดกะทัดรัดThermohygometertesto 625 รายละเอียดทั่วไป:เป็นเครื่องขนาดกะทันรัด มีเซ็นเซอร์ความชื้นที่สามารถเชื่อมต่อได้ซึ่งวัดอุณหภูมิอากาศและความช...

 • Air Velocity Meter.png
  เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลมหรือAnemometerคือเครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของลมมีหลายประเภทเช่น1. เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup ...

 • Lux Meter.png
  เครื่องวัดแสง Lux / Light meter เครื่องวัดแสงหรือLux Meterคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ cd/m² เครื่องวัดแสงบางประเภทจะมีกา...

 • Sound Meter.png
  เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียงหรือSound level meterคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็น dB (เดซิเบล) เครื่องวัดเสียงจะรวมฟังชั่นการทำงานหลายอย่าง...

 • Tachometer.png
  เครื่องวัดความเร็วรอบTachometer& Stroboscope เครื่องวัดความเร็วรอบปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ 3 รูปแบบ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ดังนี้ 1.เครื่องวัด...

 • CO2 meter.png
  เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector เครื่องวัดก๊าซ (Gas detector)คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซต่างๆ ที่มีอยู่ภายในพื้นที่ มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบความปลอดภัย เครื่องวัดก๊าซถูกใช้...

 • EMF meter.png
  เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic field meter (EMF Meter) สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่าเป็น EMF ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุภาคมีประจุ เช่น อิเล็กตรอนถูกเร่งอนุภาคประจุ...
Visitors: 147,463