เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)

เครื่องวัดเสียง

Sound Level Meter

เครื่องวัดเสียง หรือ Sound level meter คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็น dB (เดซิเบล) เครื่องวัดเสียงจะรวมฟังชั่นการทำงานหลายอย่างไว้ภายในเครื่องเดียว เมื่อใช้งานควรจับและยืดแขนให้สุด (เพื่อลดผลกระทบของร่างกายต่อการวัดเสียง) หรือใช้ขาตั้งเพื่อความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เครื่องวัดเสียงจะมีค่าต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเช่น วงจรถ่วงน้ำหนัก A และ C, Slow and Fast response และย่านการวัดโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 30dB ถึง 130dB


เครื่องวัดเสียงประกอบไปด้วย

 1. ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ทำหน้ารับเสียงและแปลงเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ปรีแอมป์ไมโครโฟนทำหน้าขยายสัญญาณจากไมโครโฟนและส่งต่อไปยังส่วนอื่นๆ
 3. วงจรถ่วงน้ำหนักเป็นวงจรปรับค่าความถี่ของเสียงนิยมใช้กัน 4 ประเภท คือ A, B, C และ D วงจรถ่วงน้ำหนักแบบ  A นิยมใช้กันมากที่สุด
 4. วงจรตรวจจับ RMS และ วงจรค่าเฉลี่ย
 5. ส่วนแสดงผล มีทั้งแบบดิจิตอลและแบบอะนาล๊อก
 6. เอาท์พุท AC และ DC เพื่อส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นทำการบันทึกข้อมูลหรือแสดงผล

 • TM-101.png
  เครื่องวัดระดับเสียง Sound Level Meter TM-101 รายละเอียดทั่วไป: มาตรฐานIEC 61672, Type II อ่านค่าการวัดอัตโนมัติ30~130dB แสดงค่า LO, MED, HI มีสัญญาณเอาท์พุท AC/DC รายละเอียดทา...

 • TM-102.png
  เครื่องวัดระดับเสียง Sound Level Meter TM-102 รายละเอียดทั่วไป: มาตรฐานIEC 61672, Type II อ่านค่าการวัดอัตโนมัติ30~130dB แสดงค่า LO, MED, HI รายละเอียดทางเทคนิค: จอแสดงผลขนา...

 • TM-103.png
  เครื่องวัดและบันทึกค่าระดับเสียง Datalogging Sound Lever Meter TM-103 รายละเอียดทั่วไป: มาตรฐานIEC 61672, Type II บันทึกค่าผ่านทาง USB Data logger ขนาด 14,000 ค่า อ่านค่าการวัดอั...

 • ST-107.png
  เครื่องวัดเสียงแบบ Integration Integration Sound Level Meter ST-107 รายละเอียดทั่วไป : วัดระดับเสียงในช่วง 30dB ถึง 130dB ฟังชั่นในการวัดเสียงแบบ SPL, Leq, SEL, Lxyp, Lxmax, Lxmi...

 • ST-107S.png
  เครื่องวัดเสียงแบบ Class 2 Class 2 Integration Sound Level Meter ST-107S รายละเอียดทั่วไป : รองรับตามมาตรฐาน JJG-188-2002 Class 2, IEC 61672-1 : 2002 Class 2 ช่วงการวัดเสียง 30 ถ...

 • Air Velocity Meter.png
  เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลมหรือAnemometerคือเครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของลมมีหลายประเภทเช่น1. เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup ...

 • Lux Meter.png
  เครื่องวัดแสง Lux / Light meter เครื่องวัดแสงหรือLux Meterคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ cd/m² เครื่องวัดแสงบางประเภทจะมีกา...

 • Thermometer.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermohygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิคือเครื่องมือวัดปริมาณของระดับความร้อนหรือความเย็น เครื่องมือวัดที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ ทำจากหลอด...

 • Tachometer.png
  เครื่องวัดความเร็วรอบTachometer& Stroboscope เครื่องวัดความเร็วรอบปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ 3 รูปแบบ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ดังนี้ 1.เครื่องวัด...

 • CO2 meter.png
  เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector เครื่องวัดก๊าซ (Gas detector)คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซต่างๆ ที่มีอยู่ภายในพื้นที่ มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบความปลอดภัย เครื่องวัดก๊าซถูกใช้...

 • EMF meter.png
  เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic field meter (EMF Meter) สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่าเป็น EMF ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุภาคมีประจุ เช่น อิเล็กตรอนถูกเร่งอนุภาคประจุ...
Visitors: 147,463