เครื่องวัดความเร็วลม (Air Velocity/Anemometer)

เครื่องวัดความเร็วลม

Anemometer

เครื่องวัดความเร็วลม หรือ Anemometer คือเครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของลมมีหลายประเภทเช่น
1. เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย  (Cup Anemometer) 
ประกอบไปด้วยเสาและแขนทั้ง 4 ที่ติดอยู่กับปลายเสาพร้อมถ้วยที่ยึดติดอยู่ที่ปลายของแขนทั้ง 4 เมื่อลมพัดจะทำให้แขนทั้ง 4 หมุนรอบเสา เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วยมีแรงเสียดทาน ซึ่งทำให้มีความแม่นยำน้อยกว่าเครื่องมือวัดความเร็วลมประเภทอื่นๆ
2. เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด (Windmill anemometer)
เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องเครื่องมือวัดความเร็วลมชนิดนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งขนานกับทิศทางของลม เมื่อลมหมุนใบพัด รอบการหมุนของใบพัดจะถูกคำนวณเป็นความเร็วลม
3. เครื่องวัดความเร็วลมแบบเทอร์โมอิเล็กทริค (Hot wire Anemometer)
ใช้ลวดเส้นเล็กๆ ซึ่งถูกทำให้มีอุณหภูมิร้อนกว่าอากาศโดยรอบ เมื่อลมพัดให้เส้นลวดเย็นลง วงจรอิเล็กทรอนิคส์ภายในตัวเครื่องจะคำนวณความเร็วลมโดยอยู่บนพื้นฐานของความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวด เครื่องมือวัดความเร็วลมประเภทนี้ค่อนข้างจะเปราะบางแต่ให้ความแม่นยำสูง
4. เครื่องวัดความเร็วลมแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Anemometer)
ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1950 โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเร็วลมประเภทนี้มีพื้นฐานมาจากระยะเวลาของการเดินทางของโซนิคพัลซ์ระหว่างชุดของทรานสดิวเซอร์ การวัดจากชุดของทรานสดิวเซอร์สามารถรวมกันเพื่อให้ได้ผลการวัดความเร็วลมใน 1, 2 หรือ 3 มิติ ซึ่งให้ค่าความละเอียดสูงมาก การไม่มีส่วนที่คลื่นไหวได้ทำให้เหมาะแก่การติดตั้งและใช้งานเป็นระยะเวลานาน เช่นในสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ และทุ่นวัดสภาพอากาศซึ่งความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของเครื่องวัดความเร็วลมแบบอื่นได้รับผลกระทบจากความเค็มหรือฝุ่นละออง


 • TM-402.png
  เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer รุ่น : TM-402 TM-403 TM-404 รายละเอียดทั่วไป TM-40X series เป็นเครื่องวัดและบันทึกค่าความเร็วลม อัตราความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้...

 • TM-412.png
  เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer รุ่น : TM-412/413/414 รายละเอียดทั่วไป TM-41X series เป็นเครื่องวัดและบันทึกค่าความเร็วลม อัตราความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นและความดันต...

 • TM-740.png
  เครื่องวัดความเร็วลมขนาดกะทันรัด Mini-Anemometer รุ่น : TM-740 รายละเอียดทั่วไป เป็นเครื่องวัดความเร็วลมขนาดกะทันรัด ราคาย่อยเยาว์ สามารถวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ จอแสดงผลแบบ Dual ...

 • TM-4001.png
  เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Hot Wire Anemometer รุ่น : TM-4001/4002 รายละเอียดทั่วไป โพร๊บแบบ telescopeing ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว วัดปริมาณลมไหลผ่าน (Air flow volume) หน้า...

 • Lux Meter.png
  เครื่องวัดแสง Lux / Light meter เครื่องวัดแสงหรือLux Meterคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ cd/m² เครื่องวัดแสงบางประเภทจะมีกา...

 • Sound Meter.png
  เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียงหรือSound level meterคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็น dB (เดซิเบล) เครื่องวัดเสียงจะรวมฟังชั่นการทำงานหลายอย่าง...

 • Thermometer.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermohygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิคือเครื่องมือวัดปริมาณของระดับความร้อนหรือความเย็น เครื่องมือวัดที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ ทำจากหลอด...

 • Tachometer.png
  เครื่องวัดความเร็วรอบTachometer& Stroboscope เครื่องวัดความเร็วรอบปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ 3 รูปแบบ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ดังนี้ 1.เครื่องวัด...

 • CO2 meter.png
  เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector เครื่องวัดก๊าซ (Gas detector)คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซต่างๆ ที่มีอยู่ภายในพื้นที่ มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบความปลอดภัย เครื่องวัดก๊าซถูกใช้...

 • EMF meter.png
  เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic field meter (EMF Meter) สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่าเป็น EMF ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุภาคมีประจุ เช่น อิเล็กตรอนถูกเร่งอนุภาคประจุ...
Visitors: 145,830