แอลซีอาร์มิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Bench-Top LCR Meter)

แอลซีอาร์มิเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ

Bench-top LCR Meter 

เป็นมิเตอร์ที่วัดค่าคอมโพเนนต์ต่างๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัดค่าความต้านทาน (Resistance) ค่าตัวเก็บประจุ (Capacitance) และค่าความเหนื่ยวนำ (Inductance) รวมทั้งค่าความต้านทานแบบดีซี  (DCR function) ในบางรุ่น สามารถเลือกค่าความแม่นยำหรือความถูกต้อง ช่วงความถี่ในการทดสอบวัดค่าอุปกรณ์ ตามความต้องการ ตามรายการสินค้าด้านล่าง หรือโทรสอบถามกับเราได้


 • TT-810_TESSIO.png
  แอล ซี อาร์ มิเตอร์ LCR Meter 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz TT-810 รายละเอียดทั่วไป: TT-810 เป็นแอลซีอาร์มิเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง ที่ราคาประหยัด มีความแม่นยำพื้นฐาน 0.1% ทำ...

 • TH2810B+.png
  แอล ซี อาร์ มิเตอร์ LCR Meter 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz TH-2810B+ รายละเอียดทั่วไป: ความถี่ 100HZ, 120Hz, 1kHz, 10kHz ความแม่นยำในการทดสอบ 0.1% ความเร็วในการทดสอบสูงสุด 1.7 มิลลิวิน...

 • TH2817C.png
  แอลซีอาร์ มิเตอร์ 50Hz-100kHz LCR meter TH2817B/TH2817C รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผล LCD ช่วงวัดความถี่จำนวน 10 ค่า ตั้งแต่ 50Hz ถึง 100kHz อัตราการวัดความเร็วถึง 20 ครั้ง / วินาที...

 • TL-3800 series.png
  แอล ซี อาร์ มิเตอร์แบบระบุความถี่ย่านวัด 50Hz - 200kHz50Hz - 200kHz Digital LCR Meter (Fixed Frequency)TL-3800 seriesประกอบไปด้วยรุ่นต่างๆ ดังนี้TL-3801-4 : 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz ...

 • TH2832.png
  แอลซีอาร์มิเติร์แบบกะทันรัด Compact LCR Meter TH2830 (50Hz ถึง 100kHz, 34 points test) TH2831 (50Hz ถึง 200kHz, 37 points test) TH2832 (20Hz ถึง 200kHz, 15025 points test) รายละเ...

 • AT2816A.png
  แอลซีอาร์มิเตอร์ 50Hz - 200kHzBench-Top LCR Meter AT-2816A/B รายละเอียดโดยทั่วไป: AT-2816A/B เป็นหน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและ 3.5 "TFT LCD หน้าจอสมาร์ทมิเตอร์ LCR. จากเทคโน...

 • TL-3800 series.png
  แอล ซี อาร์ มิเตอร์ ย่านวัด 10Hz - 300kHz10Hz - 300kHz Digital LCR MeterTL-3800 seriesประกอบไปด้วยรุ่นต่างๆ ดังนี้TL-3802A : 10Hz ~ 20kHz LCR Meter (ความถี่ต่อเนื่อง)TL-3810A : 50H...

 • TH2827 series.png
  แอลซิอาร์มิเตอร์ความละเอียดสูง Precision LCR Meter TH2827A (20Hz ถึง 300kHz) TH2827B (20Hz ถึง 500kHz) TH2827C (20Hz ถึง 1MHz) รายละเอียดทั่วไป: TH2827 series เป็นเครื่องวัดความแม...

 • TH-2829 series.png
  แอลซีอาร์มิเตอร์ ขนาดวามถี่ทดสอบ 20Hz ถึง 1MHz LCR Meter 20Hz to 1MHz TH2829A (20Hz ถึง 300kHz) TH2829B (20Hz ถึง 500kHz) TH2829C (20Hz ถึง 1MHz) รายละเอียดทั่วไป: จอแสกงผลTFT LC...

 • TH-2638C.png
  เครื่องวัดค่าคาปาซิแดนซ์ Capacitance Meter TH2638 (100Hz - 1MkHz) TH2638B (100Hz 100kHz) รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผลขนาด 4.3 นิ้ว แบบ TFT LCD ทดสอบความถี่สูสุด 1MHz ทดสอบความเร็วส...

 • AT776.png
  เครื่องวัดค่าอินดักแตนซ์ Inductance Meter AT770 รายละเอียดทั่วไป: TT-770 สามรถวัดค่าพารามิเตอร์ได้หลากหลาย เช่น ค่า L แบบอนุกรม (Ls) ค่า L แบบขนาน (Lp) ค่าความต้านทานแบบอนุกรมเสมือ...

 • Handheld LCR Meter.png
  แอลซีอาร์มิเตอร์แบบมือถือ Handheld LCR Meter เป็นมิเตอร์ที่วัดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา สะดวกในการวัดค่าความต้านทาน (Resistance) ค่าตัวเก็บประจุ (Capac...
Visitors: 145,830