โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอซี/ดีซี (AC&DC Electronic Load)

โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอซี/ดีซี

AC/DC Electronic Load

AN29 series

 

รายละเอียดทั่วไป:

 • รองรับมาตรฐาน CE
 • ขนาดเพาเวอร์ 1400 ถึง 8400 วัตต์
 • ทำงานแรงดันต่ำเริ่มที่ 2 V ถึง 350Vrms
 • ย่านกระแสตั้งแต่ 10 ถึง 60Arms และกระแส peak 45 ถึง 270 แอมป์
 • ย่านความถี่ 44 ถึง 1000Hz, DC
 • ขนาด Peak factor 1.4 ถึง 5.0000
 • ปรับ Power Factor ตั้งค่าย่านวัด 0 - 1.0
 • สามารถจ่ายโหลดแบบ 3 เฟสโดยการต่อขนาน (parallel) 3 เครื่อง
 • เลือกโหมดการใช้งานแบบ CC CR และ CP
 •  

 


 • DC E load.png
  โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซีDC Electronic Loadโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอาท์พุดเดียวที่สามารถตั้งโปรแกรมโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซีจะให้แก้ปัญหาต่างๆตามการออกแบบและการทดสอบความต้องการมีตัวR...
Visitors: 147,462