โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอซี/ดีซี (AC&DC Electronic Load)

โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอซี/ดีซี

AC/DC Electronic Load

AN29 series

 

รายละเอียดทั่วไป:

  • รองรับมาตรฐาน CE
  • ขนาดเพาเวอร์ 1400 ถึง 8400 วัตต์
  • ทำงานแรงดันต่ำเริ่มที่ 2 V ถึง 350Vrms
  • ย่านกระแสตั้งแต่ 10 ถึง 60Arms และกระแส peak 45 ถึง 270 แอมป์
  • ย่านความถี่ 44 ถึง 1000Hz, DC
  • ขนาด Peak factor 1.4 ถึง 5.0000
  • ปรับ Power Factor ตั้งค่าย่านวัด 0 - 1.0
  • สามารถจ่ายโหลดแบบ 3 เฟสโดยการต่อขนาน (parallel) 3 เครื่อง
  • เลือกโหมดการใช้งานแบบ CC CR และ CP
  •  

 

Visitors: 41,225