โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซี (DC Electronic Load)

โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซี

DC Electronic Load

โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอาท์พุดเดียว 
ที่สามารถตั้งโปรแกรมโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซี จะให้แก้ปัญหาต่างๆ  ตามการออกแบบและการทดสอบความต้องการมีตัว RS232, USB, การเชื่อมต่อการสื่อสาร RS485 ต่างๆ เราสามารถเลือกสเปกและรายละเอียดในแต่ละรุ่น ตามความต้องการ

  • TH8100-Series.png
    โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซี DC Electronic Load TH8100 series รายละเอียดทั่วไป: ชุดโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบเอาท์พุดเดียว ที่สามารถตั้งโปรแกรมโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซีจะให้แก้ปัญหาต่างๆ...

  • PPL-Series.png
    โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซีโปรแกรมได้ ขนาด 150 ถึง 600 วัตต์ 150W - 600W Programmable DC Electronic Load PPL-8600 Series รายละเอียดทั่วไป: เป็นโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบ DC ที่สามารถตั้งโ...

  • CH9800-Series.png
    โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบดีซีโปรแกรมได้ ขนาด 600 ถึง 5,000 วัตต์ 600W - 5000W High Power Programmable DC Electronic Load CH9800 Seriesรายละเอียดทั่วไป:ดีซี-อิเล็กทรอนิกส์โหลดแบบตั้งโปร...
Visitors: 109,451