อุปกรณ์จัดยืด (Test Stand)

อุปกรณ์ช่วยจับยึด

Test Stand

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจับยึดเกจวัดแรง (force gauge) ในการวัดทดสอบค่าแรงดึงหรือผลัก อุปกรณ์จัดยึดจะมีการทดสอบแรงในทิศทางแนวนอน-แนวตั้ง โดยทำการเลื่อนเกจวัดแรงวัดเกิดแรงดึงหรือแรงผลัก ตามระยะทาง (stroke) ที่ต้องการวัดแรงดึงหรือผลักตามการใช้งาน และทั้งนี้อุปกรณ์จัดยึดมีทั้งแบบมือหมุน (manual) และแบบไฟฟ้า (electric) เพื่อสะดวกในการวัดแรง    

Visitors: 147,462