เครื่องทดสอบมอเตอร์/สเตเตอร์/คอยล์/หม้อแปลง

เครื่องทดสอบมอเตอร์-สเตเตอร์-ขดลวด

Motor / Stator / Coil Comprehensive Tester

เป็นเครื่องที่รวมการทดสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ของมอเตอร์ 1/3 เฟส หรือ สเตเตอร์ หรือ คอยล์ มารวมเข้าด้วยกันในเครื่องเดียว (all in one) พร้อมทั้งออกแบบ Test Bench ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้าที่ต้องการทดสอบ โดยลักษณะของตัวเครื่องออกแบบให้ปฏิบัติในรูปแบบคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถปรับ-ลด-เปลี่ยนฟังก์ชั่นตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกความต้องการ (customized) หรืองบประมาณ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเครื่องสามารถบันทึกค่าทั้งหมดในการทดสอบ (Result test) และการตั้งค่าทดสอบและฟังก์ชั่นต่างๆ ของแต่ละรุ่นทดสอบ (Model) เก็บไว้ และนำไปใช้งานกับเครื่องไปได้ โดยไม่ต้องไป เสียเวลาตั้งค่าใหม่อีก โดยขัดลอกผ่านทางพอร์ท USB เพื่อเก็บว่าการทดสอบโดยเลือก export result และการตั้งค่าโดยเลือก export model

 

ฟังก์ชั่นการทดสอบค่าของมอเตอร์-สเตเตอร์-ขดลวด มีดังต่อไปนี้ ACW, P-P ACW, IR, IW, DCR, L/Q, Rotation, Reverese, PWR, LOCK, C. Vol, C, PG signal, LC, Multi-channel, Data logging เป็นต้น

 

 

Visitors: 147,464