เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยแบบมัลติฟังก์ชั่น (Multi-function Electrical Safety Tester)

เป็นเครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการรวมฟังก์ชั่นในการทดสอบค่าความปลอดภัยทั้งหมดไว้ในเครื่องเดียวกัน โดยระบบทดสอบนี้ อาจจะมีการรวมระบบจ่ายไฟไฟฟ้าให้กับ device หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้หรืองบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งเราสามรถเลือกใช้รุ่นต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง


 • AN9640BV2V3 New.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว 6 in 1 Electrical Safety Comprehensive TesterAN9640BV2(เป็นรุ่นใหม่ที่มาแทนที่รุ่น AN9640B ที่เลิกผลิต)7 ...

 • AN9640A/B
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า Desktop Electrical Safety Comprehensive Tester AN9640A(F) / AN9640B(F) upgrade the spec more accurate รายละเอียดทั่วไป: การทดสอบสอดคล...

 • AN1640B/H
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบทุกฟังก์ชั่นทดสอบHigh-Precision & High Speed Safety Comprehensive Tester AN1640B(F) AN1651B(F) รายละเอียดทั่วไป เป็นรุ่นที่มีค...

 • AN9634H.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ฟังก์ชั่นการทดสอบACW / DCW / IR / GB Electrical Safety Comprehensive Tester AN9634H(F) รายละเอียดทั่วไป เป็นรุ่นที่มีลดฟังก์ชั่นจากเ...

 • AN9635/36/37/38
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า Multiple function Electrical Safety Comprehensive Tester AN9613HS : GB Tester AN9616HS : GB Tester AN9620H, AN9620T : LC Tester AN9635H...

 • AN9651B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมาตรฐาน Standard Electrical Safety Comprehensive Tester AN9651X series รายละเอียดทั่วไป: การทดสอบสอดคล้องกับมาตรฐาน CCC, IEC, EN, V...

 • AN9651BV3.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านMulti-function Electrical Safety Compenhesive Tester AN9651BV3 / AN9651C รายละเอียดทั่วไป:เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัย ...

 • AN9651TH
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส และ 1 เฟส Three & Single phase Precision Electrical Safety Comprehensive Tester AN9651TH รายละเอียดทั่วไป รองรับข้อกำหนดม...

 • AN9651B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบทุกฟังก์ชั่นทดสอบ Information Electrical Safety Comprehensive Tester AN9652X(F) -Series รายละเอียดทั่วไป: รวมการทดสอบทั้งหมด 7 ฟั...

 • AN9630HC sieres.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชั่นและแชลแนลComprehensive multi-channel electrical safety performance analyzerAN9637HC / AN9638HCAN9635HC / AN9636HCAN9613H...
Visitors: 97,149