เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยแบบมัลติฟังก์ชั่น ( 7 in 1 หรือ 8 in 1 : Multi-function Electrical Safety Tester)

เป็นเครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการรวมฟังก์ชั่นในการทดสอบค่าความปลอดภัยทั้งหมดไว้ในเครื่องเดียวกัน (7 in 1 หรือ 8 in 1 ในเครื่องเดียวกัน) โดยระบบทดสอบนี้ อาจจะมีการรวมระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับ device หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้หรืองบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งเราสามรถเลือกใช้รุ่นต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง


 • AN1640_51.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบทุกฟังก์ชั่นทดสอบIntelligent Electrical Safety Comprehensive Analyzer AN1640B : ACW/DCW/IR/GB/LC/ST/PW/LN AN1640H :ACW/DCW/IR/GB/L...

 • AN9640H_51H.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าขนาด 7 ฟังก์ชั่นในเครื่องเดียวกัน ประสิทธิภาพสูง7 in 1 Efficient Electrical Safety TesterAN9640H : ACW/DCW/IR/GB/LC/PW/STAN9651H : ACW/DCW/IR/GB/L...

 • AN9640BV2V3 New.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว 6 in 1 Electrical Safety Comprehensive TesterAN9640BV2(เป็นรุ่นใหม่ที่มาแทนที่รุ่น AN9640B ที่เลิกผลิต)7 ...

 • AN9651TH
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส และ 1 เฟส Three & Single phase Precision Electrical Safety Comprehensive Tester AN9651TH รายละเอียดทั่วไป รองรับข้อกำหนดม...

 • AN9635/36/37/38
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า Multiple function Electrical Safety Comprehensive Tester AN9613HS : GB Tester AN9616HS : GB Tester AN9620H, AN9620T : LC Tester AN9635H...

 • AN9651B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมาตรฐาน Standard Electrical Safety Comprehensive Tester AN9651X series รายละเอียดทั่วไป: การทดสอบสอดคล้องกับมาตรฐาน CCC, IEC, EN, V...

 • AN9651BV3.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านMulti-function Electrical Safety Compenhesive Tester AN9651BV3 / AN9651C รายละเอียดทั่วไป:เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัย ...

 • AN9651B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบทุกฟังก์ชั่นทดสอบ Information Electrical Safety Comprehensive Tester AN9652X(F) -Series รายละเอียดทั่วไป: รวมการทดสอบทั้งหมด 7 ฟั...

 • AN9630HC sieres.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชั่นและแชลแนลComprehensive multi-channel electrical safety performance analyzerAN9637HC / AN9638HCAN9635HC / AN9636HCAN9613H...

 • AN9640A/B
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า Desktop Electrical Safety Comprehensive Tester AN9640A(F) / AN9640B(F) upgrade the spec more accurate หยุดการผลิตตั้งแต่ปี 2020รุ่นมาแท...
Visitors: 109,451