เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยแบบมัลติฟังก์ชั่น ( 7 in 1 หรือ 8 in 1 : Multi-function Electrical Safety Tester)

เป็นเครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการรวมฟังก์ชั่นในการทดสอบค่าความปลอดภัยทั้งหมดไว้ในเครื่องเดียวกัน (7 in 1 หรือ 8 in 1 ในเครื่องเดียวกัน) โดยระบบทดสอบนี้ อาจจะมีการรวมระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับ device หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้หรืองบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งเราสามรถเลือกใช้รุ่นต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง
 
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตามความต้องการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายตามยี่ห้อและรุ่นๆ ให้ต้องกับความต้องการ หรือไม่โทรสอบถามฝ่ายขาย หรือวิศวกร เพื่อให้ได้สินค้าตรงกับความต้องการ

 • AN1640H_51H_51B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบทุกฟังก์ชั่นทดสอบIntelligent Electrical Safety Comprehensive Analyzer AN1640B : ACW/DCW/IR/GB/LC/ST/PW/LN AN1640H :ACW/DCW/IR/GB/L...

 • AN9640H.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าขนาด 7 ฟังก์ชั่นในเครื่องเดียวกัน ประสิทธิภาพสูง7 in 1 Efficient Electrical Safety TesterAN9640H : ACW/DCW/IR/GB/LC/PW/ST/LNAN9651H : ACW/DCW/IR/G...

 • AN9640B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว 7 in 1 Electrical Safety Comprehensive Tester AN9640B AN9651Bรายละเอียดทั่วไป:เครื่องทดสอบที่ครอบคลุมด้าน...

 • AN9651TH
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส และ 1 เฟส Three & Single phase Precision Electrical Safety Comprehensive Tester AN9651TH รายละเอียดทั่วไป รองรับข้อกำหนดม...

 • AN9640A_B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า Desktop Electrical Safety Comprehensive Tester AN9640A(F) / AN9640B(F) upgrade the spec more accurate หยุดการผลิตตั้งแต่ปี 2020รุ่นมาแท...
Visitors: 147,464