สายเทอร์โมคับเปิ้ล (Thermocouple wire)

สายเทอร์โมคับเปิ้ล

Thermocouple wire 

เทอร์โมคับเปิ้ลเป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์นี้ประกอบด้วยสองสายโลหะที่แตกต่างกันร่วมที่ปลายด้านหนึ่งและเชื่อมต่อกับเครื่องวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิหรืออุปกรณ์ที่มีความสามารถอื่น ๆ ที่ปลายอีกด้าน เมื่อกำหนดค่าอย่างถูกต้องสามารถให้เทอร์โมวัดอุณหภูมิในช่วงกว้างของอุณหภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

เทอร์โมคับเปิ้ลเป็นที่รู้จักกันดีกว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิจึงใช้กันทั่วไปในหลากหลายของการใช้งาน - จากอุณหภูมิการใช้งานในอุตสาหกรรมที่จะทนปกติที่พบในระบบสาธารณูปโภคและเครื่องใช้ประจำ เนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบของเทอร์โฒคับเปิ้ลและข้อมูลทางเทคนิคมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของวิธีการทำงานของมันเป็นช่วงที่ดีในการตรวจสอบสิ่งที่เป็นชนิดที่เหมาะสมและวัสดุทนสำหรับงานของผู้ใช้

 ชนิดของสายเทอร์โมคับเปิ้ล

เทอร์โมคับเปิ้ลที่มีอยู่ในชุดที่แตกต่างกันของโลหะหรือการสอบเทียบ ที่พบมากที่สุดคือ "Base metal" เทอร์โมคับเปิ้ลที่รู้จักกันเป็นชนิด J, K, T, E และ N นอกจากนี้ยังมีการสอบเทียบอุณหภูมิสูง และ Noble metal คือชนิด R, S, C และ GB

ชนิดย่านอุณหภูมิ (°C)ช่วงของ class (°C)โค็ดสีตามมาตรฐาน
วัดต่อเนื่องวัดช่วงสั้นๆ12IECBSANSI
ต่ำสูงต่ำสูง
K 0 +1100 −180 +1300 −40 – 375: ±1.5
375 – 1000: ±0.004×T
−40 – 333: ±2.5
333 – 1200: ±0.0075×T
IEC Type K Thermocouple.svg
BS Type K Thermocouple.svg
MC 96.1 K Thermocouple Grade Color Code.svg
J 0 +750 −180 +800 −40 – 375: ±1.5
375 – 750: ±0.004×T
−40 – 333: ±2.5
333 – 750: ±0.0075×T
IEC Type J Thermocouple.svg
BS Type J Thermocouple.svg
MC 96.1 J Thermocouple Grade Color Code.svg
N 0 +1100 −270 +1300 −40 – 375: ±1.5
375 – 1000: ±0.004×T
−40 – 333: ±2.5
333 – 1200: ±0.0075×T
IEC Type N Thermocouple.svg
BS Type N Thermocouple.svg
MC 96.1 N Thermocouple Grade Color Code.svg
R 0 +1600 −50 +1700 0 – 1100: ±1.0
1100 – 1600: ±0.003×(T−767)
0 – 600: ±1.5
600 – 1600: ±0.0025×T
BS Type N Thermocouple.svg
BS Type R Thermocouple.svg
 ไม่ได้กำหนด
S 0 +1600 −50 +1750 0 – 1100: ±1.0
1100 – 1600: ±0.003×(T−767)
0 – 600: ±1.5
600 – 1600: ±0.0025×T
 
BS Type R Thermocouple.svg
ไม่ได้กำหนด
B +200 +1700 0 +1820 Not available 600 – 1700: ±0.0025×T ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน  ไม่ได้กำหนด
T −185 +300 −250 +400 −40 – 125: ±0.5
125 – 350: ±0.004×T
−40 – 133: ±1.0
133 – 350: ±0.0075×T
IEC Type T Thermocouple.svg
BS Type T Thermocouple.svg
MC 96.1 T Thermocouple Grade Color Code.svg
E 0 +800 −40 +900 −40 – 375: ±1.5
375 – 800: ±0.004×T
−40 – 333: ±2.5
333 – 900: ±0.0075×T
IEC Type E Thermocouple.svg
BS Type E Thermocouple.svg
MC 96.1 E Thermocouple Grade Color Code.svg
Chromel/AuFe −272 +300 N/A N/A Reproducibility 0.2% of the voltage.
Each sensor needs individual calibration.
     

 

วิธีการเลือกเทอร์โมคับเปิ้ลใช้งาน

1. ตรวจสอบแอพลิเคชั่นที่ต้องการวัด

2. วิเคราะห์ช่วงอุณหภูมิ ที่ต้องการวัด

3. พิจารณาทนต่อสารเคมีใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับวัสดุที่เทอร์โมคับเปิ้ลหรือฉนวนด้านนอก

4. การประเมินความต้องการของความต้านทานการกัดกร่อนและการสั่นสะเทือน

5. บริเวณต่างๆ ที่ต้องการติดตั้ง


ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังจำหน่ายสายแบบ Multi-core ดังรูปตัวอย่าง จำนวนตั้งแต่ 10เส้นคู่เป็นต้นไป สามารถสั่งผลิตตามความต้องการได้

                                                                   


โพรบวัดอุณหภูมิ