เครื่องวัดแรงดึง-กด-บิดชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ช่วยจับยึด (Force Gauge/Test Stand)

เกจวัดแรง

Force gauge

 

เกจวัดแรง (Force gauge) หรือ บางครั้งเรียกว่า เครื่องวัดแรงผลักหรือแรงดึง  (Push-Pull guage) เป็นเครื่องมือขนดเล็กที่วัดแรงที่ใช้ในทุกอุตสาหกรรมในการวัดแรงทดสอบระหว่างการผลักดัน (push) หรือดึง (pull) มี 2 ชนิดคือ เครื่องวัดแรงแบบ ทางกล (Analog) และดิจิตอล (Digital)

ในปัจจุบันเกจวัดแรงแบบดิจิตอจถูกใช้กันขว้างขวาง ซึ่งภายในตัวเครื่องจะมีสวนของอิเล็กทรอนิกส์คือ โหลดเซลล์ (Loadcell), ซอฟแวร์และการแสดง โดยโหลดเซลล์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแปลงแรงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ผ่านการจัดกลที่กำลังถูกรู้สึก deforms วัดความเครียด จากนั้นความเครียดแปลงเปลี่ยนรูปเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซอฟแวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของมาตรวัดแรงแปลงแรงดันไฟฟ้าของโหลดเซลล์เป็นค่าแรงที่ปรากฏบนหน้าปัด มีหน่วยทดสอบการวัดแรงที่คือ นิวตัน หรือ ปอนด์ หรือ กิโลกรัม 

 

อุปกรณ์ช่วยจับยึด

Test Stand

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจับยึดเกจวัดแรง (force gauge) ในการวัดทดสอบค่าแรงดึงหรือผลัก อุปกรณ์จัดยึดจะมีการทดสอบแรงในทิศทางแนวนอน-แนวตั้ง โดยทำการเลื่อนเกจวัดแรงวัดเกิดแรงดึงหรือแรงผลัก ตามระยะทาง (stroke) ที่ต้องการวัดแรงดึงหรือผลักตามการใช้งาน และทั้งนี้อุปกรณ์จัดยึดมีทั้งแบบมือหมุน (manual) และแบบไฟฟ้า (electric) เพื่อสะดวกในการวัดแรง    


 • Froce gauge.png
  เกจวัดแรง Force gauge เกจวัดแรง (Force gauge) หรือ บางครั้งเรียกว่า เครื่องวัดแรงผลักหรือแรงดึง (Push-Pull guage) เป็นเครื่องมือขนดเล็กที่วัดแรงที่ใช้ในทุกอุตสาหกรรมในการวัดแรงทดสอ...

 • Torque gauges.png
  เครื่องวัดค่าแรงบิด Digital Torque meter Torque meter ภายในจะมีเซ็นเซอร์แรงบิดหรือแปลงสัญญาณแรงบิดเป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดและการบันทึกแรงบิดในระบบหมุนเช่น เครื่องยนต์, เพลาข้อเหวี่ย...

 • Button Tester.png
  เครื่องทดสอบแรงดึงกระดุม (Button Tester)จะเป็นเครื่องวัดแรงดึงของกระดุมหรือแป็กติดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่มาพร้อมแท่นจับยึดและชุด Jig ที่ช่วยในการจับยึดชิ้นงานโดยเฉพาะ ซึงจะเป็นเ...

 • Spring Tester.png
  เครื่องทดสอบแรงกด-แรงอัดของสปริงSpring Tension & Compression Tester

 • Universal Tensile.png
  เครื่องทดสอบแรงดึง-แรงกดแบบยูนิเวอร์เซล (Electronic Universal Testing Machine) เครื่องทดสอบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบวัสดุและวัสดุอื่น ๆ และวัสดุอื่น ๆ ภายใต้ความตึงเครียด อั...

 • Torque Wrench.png
  ประแจปอนด์หรือประแจวัดแรงบิดTorque wrenchเครื่องมือชนิดนี้ใช้ในการวัดค่าแรงบิดหรือกำหนดแรงในการขันสกรูให้เหมาะสม เพื่อให้ได้การประกอบที่มีคุณภาพมากที่สุด หรือโครงสร้างที่แข็งแรงที่...

 • Test Stand for gauges.png
  อุปกรณ์ช่วยจับยึด Test Stand เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจับยึดเกจวัดแรง (force gauge) ในการวัดทดสอบค่าแรงดึงหรือผลัก อุปกรณ์จัดยึดจะมีการทดสอบแรงในทิศทางแนวนอน-แนวตั้ง โดยทำการเลื่อนเกจวัดแ...
Visitors: 147,464