เครื่องทดสอบกระแสรั่ว (Leakage Current Tester : LC)

การทดสอบการรั่วไหลของกระแส

Leakage Current Test

การทดสอบนี้คือการวัดการรั่วไหลของกระแสที่ไม่พึงประสงค์ที่ไหลผ่านหรือข้ามพื้นผิวของฉนวนหรือที่อิเล็กทริกของตัวเก็บประจุ การทดสอบนี้จะดำเนินการโดยทั่วไปออกมาที่ 100% -110% ของอัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุตของผลิตภัณฑ์ภายใต้การทดสอบ ขีดจำกัดสูงสุดที่ยอมรับได้ของการรั่วไหลในกระแสโดยทั่วไปคือ 210 ไมโครแอมแปร์ ตอนแรกการทดสอบนี้เป็นผลบังคับใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตามความต้องการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายตามยี่ห้อและรุ่นๆ ให้ต้องกับความต้องการ หรือไม่โทรสอบถามฝ่ายขาย หรือวิศวกร เพื่อให้ได้สินค้าตรงกับความต้องการ


  • AN9620X.png
    เครื่องทดสอบกระแสรั่วไหล (Leakage Current Tester) AN9620X (For Single Phase) AN9620TX (For Three Phase) เครื่องทดสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าถูกนำมาใช้ในการวัดการทำงานของพลังงานไฟฟ้า...

  • AN9620H_AN9620TH.png
    เครื่องวิเคราะห์กระแสไฟรั่วแบบหลาย Networking-MD (Multiple-network Leakage Current Anaylzer) รุ่น : AN9620H (Single phase load, Multi-network Leakage Current Test) : AN9620TH (Sin...

  • AN16130H_series.png
    เครื่องวัดค่ากระแสไฟรั่วไหลแบบ เฟสเดียว และ 3 เฟส Single-phase and Three-phase Leakage Current Tester AN1620 Seriesประกอบด้วยนรุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้:AN1620H : Single-phase 300V/20m...
Visitors: 144,174