เครื่องทดสอบการทนแรงดันไฟสูงและความต้านทานฉนวน ( 2 or 3 in 1 : ACW/DCW/IR Tester)

เครื่องทดสอบค่าความต้านทานแรงดันไฟสูงแบบ เอซี-ดีซี

AC/DC Withstanding Voltage

เครื่องทดสอบค่าแรงดันไฟฟ้าสูง หรือเรียกอีกอย่างว่า การทดสอบต่อไฟฟ้า  (Dielectric Test ) หรือ "high potential" หรือ "hipot" คือ การทดสอบไฟฟ้าดำเนินการเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของฉนวน การทดสอบอาจจะเป็นฉนวนระหว่างส่วนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนพลังงานไฟฟ้า( L/N) และพื้นดิน (Ground) ในการทดสอบเป็นวิธีการที่จะมีคุณสมบัติความสามารถของอุปกรณ์ที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัยในสภาวะอัตราของไฟฟ้า หากกระแสไฟไหลผ่านอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบน้อยกว่าที่ระบุ ที่มีศักยภาพการทดสอบและระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ค่า withstanding voltage ที่ต้องการ การทดสอบแบบนี้เป็นแบบทดสอบที่โรงงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ หรืออาจจะทำในอุปกรณ์ในการให้บริการเป็นแบบทดสอบการซ่อมบำรุง

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าจะกระทำกับแหล่งจ่ายแรงดันสูงและมิเตอร์แรงดันไฟฟ้าและกระแสน เครื่องมือวัดแบบเดี่ยว ที่เรียกว่า "hipot Tester" มักจะถูกใช้ในการดำเนินการทดสอบนี้ ซึ่งจะใช้แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นในการใช้อุปกรณ์และตรวจสอบการรั่วไหลของกระแส กระแสสามารถเดินทางตัวบ่งชี้ความผิด เครื่องทดสอบมีการป้องกันการโอเวอร์โหลดเอาท์พุท การทดสอบแรงดันอาจเป็นได้ทั้งกระแสตรงหรือกระแสสลับที่ความถี่พลังงานหรือความถี่อื่น ๆ เช่นความถี่รีโซแนนท์ (30-300 เฮิรตซ์กำหนดโดยโหลด) หรือ VLF (0.01 ถึง 0.1 เฮิรตซ์) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดจะได้รับในการทดสอบมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราโปรแกรมนี้ยังอาจมีการปรับเปลี่ยนการจัดการการรั่วไหลของกระแสที่เกิดจากผลกระทบ capacitive ของวัตถุทดสอบ ระยะเวลาของการทดสอบอาจจะถึง 60 วินาทีหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้าประยุกต์, อัตราการใช้งานและระยะเวลาการทดสอบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์ มาตรฐานการทดสอบที่แตกต่างกันมีผลบังคับใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าทหาร, สายไฟฟ้าแรงสูง, สวิตช์และอุปกรณ์อื่น ๆ

ช่วงอุปกรณ์ hipot ทั่วไปการรั่วไหลของการตั้งค่าจำกัด ย่านกระแสระหว่าง 0.5 และ 20 mA และได้รับการกำหนดโดยผู้ใช้ตามลักษณะวัตถุทดสอบและอัตราการประยุกต์ใช้แรงดันไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ที่จะเลือกการตั้งค่ากระแสที่จะไม่ทำให้เกิดการทดสอบที่จะเดินทางตู่ระหว่างการใช้แรงดันไฟฟ้าในขณะที่ในเวลาเดียวกันการเลือกค่าที่ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดกับอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบควรปล่อยโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
 

เครื่องทดสอบค่าความต้านทานของฉนวน

Insulation Resistance

การทดสอบนี้คือการวัดความต้านทานรวมของฉนวนของผลิตภัณฑ์โดยการใช้แรงดันไฟฟ้า 500 ถึง 1000 โวลท์ ค่าที่ยอมรับของความต้านทานต่ำสุด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะผ่านการทดสอบความต้านทานฉนวนเป็น 1 ล้านโอห์ม (1Mohms) การทดสอบความต้านทานฉนวนไม่ได้ใช้แทนสำหรับการทดสอบแรงดันสูง มาตรฐานและหน่วยงานความปลอดภัยจำนวนมากได้ระบุไว้นี่คือการทดสอบสากลสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตามความต้องการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายตามยี่ห้อและรุ่นๆ ให้ต้องกับความต้องการ หรือไม่โทรสอบถามฝ่ายขาย หรือวิศวกร เพื่อให้ได้สินค้าตรงกับความต้องการ

 • AN963XB seires.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น (ACW/DCW/IR)3 in 1 Electrical Safety TesterAN9630B seriesประกอบไฟด้วยรุ่น AN9633B(F)AN9635B(F)AN9636B(F)รายละเอียดทั่วไป:เครื่องวิเคร...

 • AN1630H seires.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัย 3 ฟังก์ชั่น ค่าความแม่นยำและความเร็วสูงMultifunction & Mutlchannel Electrical Safety AnalyzerAN1630H seriesประกอบไปด้วยรุ่น: AN1635H: ACW, DCW, IRA...

 • TX-9300 series.png
  เครื่องทดสอบการทนแรงดันไฟสูง เอซี/ดีซี และความต้านทานฉนวน (AC/DC Withstanding Voltage and Insulation Resistance Tester) TX-9310 : ACW/DCW/IRTX-9310A :ACW/DCWTX-9310B : ACWTX-93...

 • TH9300 series with TTS logo backgroud.png
  เครื่องทดสอบค่าแรงดันไฟสูง เอซี/ดีซี และความต้านทานฉนวน (AC/DC Withstanding Voltage and Insulation Resistance Tester) TH-9310/20 (AC/DC Hipot and IR Tester) TH-9310A/TH9320A (AC Hi...

 • ZX9300 series.png
  เครื่องทดสอบค่าแรงดันไฟสูง เอซี/ดีซี และความต้านทานฉนวน (AC/DC Withstanding Voltage and Insulation Resistance Tester) ZX9310 : 5kV:10mA, AC/DC Hipot and IR Tester) **** (Replace...

 • TH9110.png
  เครื่องทดสอบค่าแรงดันไฟสูง เอซี/ดีซี และการทดสอบความเป็นฉนวน ขนาด 500VA/100mA 5kVA/ 500VA/ 100mA ACW / DCW Hipot Tester / IR TH-9110 TH-9110A รายละเอียดทั่วไป: พลังงานเอาท์พุทสู...

 • AN9632B.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้า 2 ฟังก์ชั่น (ACW หรือ DCW และ IR)2 in 1 Electrical Safety TesterAN9632 seriesประกอบไฟด้วยรุ่น AN9632D : DCW, IR, 1% ค่าความแม่นยำAN9632B: ACW, IR...

 • AN16130H_series.png
  เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าขนาดแรงดันไฟสูง 10 kV 10kV Electrical Safety Analyzer (ACW/DCW) AN16310 Series ประกอบไปด้วยรุ่นดังต่อไปนี้AN16310H : ACW, DCW, IRAN16310H-A :...

 • AN9635.png
  เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว Multifunction & Multi-channelElectrical SafetyTesterAN9630-HC seriesประกอบไปด้วยรุ่นดังต่อไปนี้AN9635HC : ACW, DCW...

 • TX-9500 series.png
  เครื่องทดสอบค่าแรงดันไฟสูง เอซี/ดีซี และการทดสอบความเป็นฉนวน Multifunction and Multi-channel AC&DC Withstandaing Voltage tester and IR function TX-9501 : 30mA ACW / DCW...

 • AN1630H seires.png
Visitors: 147,463