เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Electrical Safety Comprehensive tester for Household Appliances

เป็นกลุ่มเครื่องมือวัดและทดสอบค่าความปลอดภัยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงงานผลิตสินค้านั้นๆ จำเป็นอย่างยิ่ง ต้องผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการใช้สินค้าเป็นสำคัญโดยเหตุผลนี้ทาง บริษัทเทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด ในฐานะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ขอนำเสนอเครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางของเครื่องใช้ไฟฟ้า จากทางโรงงานผู้ผลิตที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่า เป็นสินค้าที่ได้ผ่านการทดสอบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในแต่ประประเทศ อาทิเช่น IEC JIS CCC BS VDE EN  UL เป็นต้น
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทดสอบค่าต่างๆ มีดังนี้

1. AC/DC Withstanding Voltage Testing (ACW/DCW) หรือ การทดสอบการทนแรงดันไฟฟ้าสูงกระแสตรง/กระแสสลับ (บางครั้งอาจถูกเรียกว่าเครื่อง

    Hi-Volt หรือ เครื่อง Hi-pot ก็ได้) ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟกระแสสลับ ส่วนมากจะทดสอบค่า ACW เท่านั้น

2. Insulation Resistance (IR Testing) หรือการทดสอบค่าความต้านทานของฉนวน 

3. Leakage Current (LC Testing) หรือการทดสอบค่ากระแสไฟรั่ว 

4. Ground Bond (GB หรือ Earth Resistance Testing) หรือการทดสอบค่าความต้านทานลงพื้นดิน

5. Power Consumption/Performance testing (PWR Testing) หรือการวัดค่าการสิ้นเปลืองพลังงาน (VA)

6. Low Voltage starting  (ST/VS Testing) หรือการทดสอบการเริ่มการทำงานที่แรงดันต่ำ

7. Loop Test (L-N) หรือการทดสอบค่าความต้านทานระหว่าง L และ N  


รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นตามรายการด้านล่างให้เลือก แต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือทดลองใช้เครื่อง กรุณาติดต่อได้สอบถามที่บริษัทฯ ได้เรามีทีมงานให้คำปรึกษา แนะนำ ได้ตรงวัตถุประสงค์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

Visitors: 111,221