ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป (Digital Storage Oscilloscope)


 • TSO-1000C series.png
  ดิจิตอลสเตอเรสออสซิโลสโคป ขนาด 25MHz-200MHz 25MHz - 200MHz Digital Storage Oscilloscopes TSO 1000C Series รายละเอียดทั่วไป: TSO-1000C Seriesเป็นออสซิโลสโคป ขับเคลื่อนดิจิตอลเทคโนโ...

 • SDO-1000 series.png
  ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป 25/100MHz Digital Stroage Oscilloscope SDO 1022SDO 1122 รายละเอียดทั่วไป: ย่านวัดความถี่ 25MHz และ 100MHz อัตราการสุ่มในการวัด 100MSa/S ~ 1GSa/S 2 ช่องกา...

 • DQ3000CL_DL series.png
  ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคปแบบมือถือ Handheld Digital Storage Oscilloscope 25-200MHz DQ3000CL/DL Series รายละเอียดทั่วไป: เป็นทั้งออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ 2 in 1 ออกแบบกะทันรัด ง่ายต...

 • DQ8000 seires.png
  ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคปขนาด 150-250MHz/ 2-4 ช่องสัญญาณ 150 to 250MHz /2-4CH Digital Stroage Oscilloscope DQ8152D DQ8252DDQ8154DDQ8254D รายละเอียดทั่วไป: 250MHz/150MHz bandwidth...

 • VO-102B.png
  ออสซิลโลสโคปใช้กับคอมพิวเตอร์ ขนาด 10MHz 10 MHz PC BASED SCHOOL OSCILLOSCOPE VO-102B รายละเอียดทั่วไป: มี Bandwidth 10 MHz, อัตราการสุ่ม 48MSa/s ซ็อกเก็ตต่อสาย ขนาด 4 มม. พร้อมส...

 • VOO-202.png
  ออสซิลโลสโคปใช้กับคอมพิวเตอร์ ขนาด 20MHz 20 MHz PC BASED UNIVERSITY OSCILLOSCOPE VO-202 รายละเอียดทั่วไป: Bandwidth ขนาด 20 MHz, sampling rate 48MSa/s การเชื่อมต่อ USB2.0 ไม่ต้อง...
Visitors: 147,462