อนาล็อกออสซิลโลสโคป (Analog Oscilloscope)


  • TOS2000.png
    อนาล็อกออสซิโลสโคป Analog Oscilloscope TOS-2000 Series รายละเอียดทั่วไป: แบนด์วินด์ 20/40/50 MHz ขนาด 2 ช่อง Sensitivity สูงที่ 1mV/Div อินพุท Modulation แกน Z, CH1 output เวลาใน...

  • TOS-2100.png
    อนาล็อกออสซิโลสโคปขนาด 100MHz 100MHz 2Channel Analog Oscilloscope TSO-2100/2100E รายละเอียดทั่วไป: แบนด์วินด์ 100MHz ขนาด 2 ช่อง Sensitivity สูง 1mV/Div อินพุท Modulation แกน Z, ...
Visitors: 147,464