มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Bench-Top Digital Multimeter)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

(Bench-Top Digital multimeter)


 • TH1941.jpg
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 4.5 หลัก (41/2digits Digital multimeter) รุ่น :TH-1941/TH1942 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เป็นเครื่องวัดแรงดัน กระแสไฟ ค่าความต้านทาน ที่มีหลายฟังก์ชั่น ...

 • TH1951.jpg
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต้ะ ขนาด 51/2 -61/2หลัก (5-6digits Digital multimeter) รุ่น : TH1951 51/2 digits DMM รุ่น : TH1961 61/2 digits DMM รายละเอียดทั่วไป จอแสดงผลมีขนาด 5 1/2...

 • TH-1952.jpg
  ดิจิตอลมัลติมเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 5 1/2 digit Digital Multimeter TH1952 รายลละเอียดทั่วไป: จอแสดงผลขนาด 120,000 หน้าจอขนาดใหญ่เรืองแสงสูญญากาศจอสูงสว่าง (VFD) มีการแสดงผล 2 พารามิเตอ...

 • TH1963.jpg
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะBench-top Digital MuitimeterTH1953 (5 1/2 Digits Digital Multimeter)TH1963 ( 6 1/2 Digits Digital Multimeter)รายละเอียดทั่วไป: หน้าจอcแบบ LCD สี ขนาด...
Visitors: 70,412