มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Bench-Top Digital Multimeter)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

(Bench-Top Digital multimeter)

มัลติมิเตอร์ ชื่อภาษาอังกฤษ Multimeter
 คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดค่าต่างๆของไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่สามารถใช้ได้ทั้งกับไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Electricity : AC) ค่าต่างๆที่ มัลติมิเตอร์สามารถวัดได้ก็เช่น แรงดันไฟฟ้า, กระแส, ความต้านทาน, ความต่างศักย์ เป็นต้น

 มิลติมิเตอร์แบบดิจิตอล หรือแบบตัวเลข (Digital Multimeter) เป็นแบบที่พัฒนาต่อจากแบบอนาล็อกหรือแบบเข็ม โดยการการแสดงค่าต่างๆที่วัดได้จะออกมาในรูปแบบตัวเลขและตัวหนังสือ ข้อดีคือมีความแม่นยำในการวัดค่าสูง อ่านค่าง่าย สะดวกในการใช้งาน บางรุ่นมีการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อดูค่าต่างๆ ผ่านสาย USB และยังสามารถอ่านค่าและควบคุมมิเตอร์จากหน้าซอฟแวร์ได้ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลยังจำแนกออกได้อีก 2 ประเภทคือแบบมือถือและแบบตั้งโต๊ะ

สำหรับในอุตสาหกรรมโรงงานหรือกิจการต่าง ๆ ในยุค 4G มีเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่หลายกิจการและโรงงานได้หันมาใช้งานและกำลังเป็นที่สนใจมากในตอนนี้คือ Clamp Meter เป็นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย

 


 • TH1941.png
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 4.5 หลัก (41/2digits Digital multimeter) รุ่น :TH-1941/TH1942 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เป็นเครื่องวัดแรงดัน กระแสไฟ ค่าความต้านทาน ที่มีหลายฟังก์ชั่น ...

 • TH1951_TH1961.png
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต้ะ ขนาด 51/2 -61/2หลัก (5-6digits Digital multimeter) รุ่น : TH1951 51/2 digits DMM รุ่น : TH1961 61/2 digits DMM รายละเอียดทั่วไป จอแสดงผลมีขนาด 5 1/2...

 • TH1952.png
  ดิจิตอลมัลติมเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 5 1/2 digit Digital Multimeter TH1952 รายลละเอียดทั่วไป: จอแสดงผลขนาด 120,000 หน้าจอขนาดใหญ่เรืองแสงสูญญากาศจอสูงสว่าง (VFD) มีการแสดงผล 2 พารามิเตอ...

 • TH1953.png
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะBench-top Digital MuitimeterTH1953 (5 1/2 Digits Digital Multimeter)TH1963 ( 6 1/2 Digits Digital Multimeter)รายละเอียดทั่วไป: หน้าจอcแบบ LCD สี ขนาด...
Visitors: 149,143