มัลติมิเตอร์แบบมือถือ (Handheld Digital Multimeter)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ

Handheld Digital Multimeter


 • MU18 Series.png
  บลูทูธมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลBluetooth Digital MultimeterMU18A MU18B รายละเอียดทั่วไป: BLE 4.0 การส่งข้อมูลแบบไร้สายมีเสถียรภาพมากขึ้นใช้พลังงานน้อยลง (MU18B เท่านั้น) โหมดแผนภ...

 • TM-199.png
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ Handheld Digital Multimeter TM-199 รายละเอียดทั่วไป: True RMS ACV และ ACA สำหรับการวัดที่ถูกต้องบนสัญญาณแบบ non-linear วัดความถูกต้องของแรงดันไฟฟ้าแ...

 • TM-287.png
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ Handheld Digital Multimeter TM-287 รายละเอียดทั่วไป: True RMS ACV และ ACA สำหรับการวัดที่ถูกต้องบนสัญญาณแบบ nonlinear วัดความถูกต้องของแรงดันไฟฟ้าแล...

 • MS300 Series.png
  มิเตอร์เข็ม Analog Meter MS-300 series MS-400 series รายละเอียดทั่วไป: มีความทนทาน ใช้งานง่ายและปลอดภัยในการใช้ มีความถูกต้องและความน่าเชื่อสูง ร่วมการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์และทาง...

 • TDM-1001X.jpg
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพา Pocket Digital Multimeter TDM-1001X รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผขนาด 4000 counts ย่านวัดแบบอัตโนมัติ สามารถวัดค่าไดโอด คาปาซิแตนซ์ ทดสอบการวัดแบบต่อเนื่อง...

 • Digital Multimeter.png
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Bench-Top Digital multimeter)มัลติมิเตอร์ ชื่อภาษาอังกฤษ Multimeterคือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดค่าต่างๆของไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่สามารถใช้ได้ทั้งกับไฟฟ้า...
Visitors: 147,461