เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น (Arbitrary Waveform Function Generators)


  • TFG3500A.jpg
    เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นแบบสร้างเองได้ Arbitrary Waveform/Function Generators TFG-3510A/3520A/3540A รายละเอียดทั่วไป: TFG3500A Seriesเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณ และ Arbitrary wavef...

  • TFG3600E.jpg
    เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่บแบบ Arbitrary waveform Low cost Arbitrary waveform/Function Generators TFG-3605E/3610E/3615E/3620E รายละเอียดทั่วไป: TFG3600E Seriesเป็นรูปแบบของคลื่น a...

  • TFG3600.jpg
    เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นแบบ Arbitrary waveform ที่ความแม่นยำสูง High Precision Arbitrary waveform / Function Generators TFG-3660/36100/36120 รายละเอียดทั่วไป: TFG3600 Seriesเป็น...
Visitors: 49,147