แบบเฟสเดียว (Single-phase Power Analyzer/Meter)


  • 8.AN8721_PWR.jpg
    เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้าแบบเอซี-ดีซี AC/DC Power Meter AN8721P(F)/8711P(F) รายละเอียดทั่วไป ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1mW วัดค่ากระแสต่ำสุดถึง 0.2mA เหมาะสำหรับโหลดที่มีขนาดต่ำกว่...
Visitors: 39,616