แหล่งจ่ายไฟ DC แบบโปรแกรมค่าได้ (Programmable DC Power Supply)


 • 4.AN510_DC PS.jpg
  เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมได้ 5kW - 15kW Programmable DC Power Supply AN51005/51010/51015 series รายละเอียดทั่วไป: Ainuo AN510 (F) ชุดโปรแกรมเพาเวอร์ซัพพลายกระแสตรง เป็นผลิตภั...

 • TPM-3000E.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียวแบบโปรแกรมค่าได้ Single output Programmable DC Power Supply TPM-3000E series รายละเอียดทั่วไป: TPM-3000E series เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC โปรแกรมwแบบเอาท์พุทเด...

 • TPM3003_3005.jpg
  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบโปรแกรมได้ 2 in 1 Programmable DC Power Supply TPM-3003/3005 รายละเอียดทั่วไป: TPM3000 เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC โปรแกรมแบบ 2 in 1 ซึ่งเอาท์พุท 1 เอาท์ุพทแต่เลื...

 • Twintex_Datasheet_PPW REV.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซี แบบโปรแกรมค่าได้ Programmable DC Power Supply PPW series (300W ถึง 900W) รายละเอียดทั่วไป: เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมค่าที่มีความแม่นยำสูงแบบเอาท์พุทเดียว ม...

 • PPS.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซีแแบบโปรแกรมค่าได้ Programmable Switching DC Power Supply with TFT LCD display PPS series รายละเอียดทั่วไป: เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบโปรแกรมค่าที่มีความแม่นยำสูงแบ...

 • TPW-6015.jpg
  แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบโปรแกรมค่าได้ Programmable DC Power Supply TPW-series รายละเอียดทั่วไป: ความแม่นยำและค่าความละเอียดในการแสดงผลสูง ความแม่นยำสูง ค่าความละเอียดในการอ่านสูง การใช...
Visitors: 39,616