เครื่องวัดความตึงเส้นลวด (Tension Meter)

เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวด

Tension meter

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าความตึงของเส้นลวด เส้นดาย มีทั้งการแสดงผลแบบเข็ม (Analog) และแบบตัวเลข (digital) 


  • T1.jpg
    เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็ม Analog Tension Meter T1-Series รายละเอียดทั่วไป: เป็นเครื่องวัดแรงตึงที่ให้ความเที่ยงตรงการวัดแรงตึงของเสันในสายการทำงานที่ผลิตในทุกชนิดของสาย (ทองแด...

  • T2.jpg
    เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบตัวเลข Digital Tension Meter T2-Series รายละเอียดทั่วไป: T2-series เป็นดิจิตอลมิเตอร์ ที่วัดค่าความตึงของเส้นลวดขนาดต่างๆ เช่น เส้นด้ายเส้นใยและสายทองแดง...
Visitors: 39,616