เครื่องวัดความตึงเส้นลวด (Tension Meter)

เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวด

Tension meter

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าความตึงของเส้นลวด เส้นดาย มีทั้งการแสดงผลแบบเข็ม (Analog) และแบบตัวเลข (digital) 


  • T1.jpg
    เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบเข็ม Analog Tension Meter T1-Series รายละเอียดทั่วไป: เป็นเครื่องวัดแรงตึงที่ให้ความเที่ยงตรงการวัดแรงตึงของเสันในสายการทำงานที่ผลิตในทุกชนิดของสาย (ทองแด...

  • T2.jpg
    *****T2 เลิกผลิต มีรุ่น T6 มาทดแทน โปรดดูสเปกหากต้องการ ตามรายการข้างล่าง*****เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบตัวเลข Digital Tension Meter T2-Series รายละเอียดทั่วไป: T2-series เป็นดิจิ...

  • digital-tension-meter-t6-series-500x500.jpg
    เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวดแบบตัวเลข Digital Tension Meter T6-Series รายละเอียดทั่วไป: T6-series เป็นมิเตอร์วัดความตึงของเส้นลวดแบบตัวเลขที่มีความแม่นยำในการวัดขณะที่มีการเคลื่อนที่ขอ...
Visitors: 42,599